Gecertificeerd vernietigingsbedrijf kiezen

Als u niet zelf uw papier wilt versnipperen met een papiervernietiger, kunt u er voor kiezen om uw confidentiële papier te laten vernietigen door een bedrijf.

papiervernietiging gecertificeerd

Maar het is daarbij wel noodzakelijk om te kiezen voor een bedrijf die u kunt vertrouwen. U geeft immers uw vertrouwelijke papier mee met dit bedrijf.

Hoe kunt u weten of een vernietigingsbedrijf net zo vertrouwd omgaat met uw papier als dat u doet?

Nederlandse vernietigingsbedrijven

Nederland kent tal van vernietigingsbedrijven. Maar niet alle bedrijven bieden dezelfde service. Vernietigingsbedrijven kunnen daarom hun vernietigingsproces (van inzameling tot vernietiging) laten toetsen door onafhankelijke instanties.

Voor papiervernietiging is de CA+ certificering de maatstaf.

CA+ certificering

Deze CA+ certificering is niet voor alle vernietigingsbedrijven weggelegd. Omdat de toetsing bestaat uit een uitgebreide lijst met strenge eisen. Lees meer over de CA+ certificering.

Als regel kunt u dus stellen dat u altijd moet kiezen voor een CA+ gecertificeerd vernietigingsbedrijf. Omdat deze bedrijven er alles aan doen om het gehele vernietigingsproces vertrouwd en veilig te laten verlopen.

U bent bij deze bedrijven dus verzekerd van het feit dat zij vertrouwd omgaan met uw zakelijke documenten.

CA+ gecertificeerde bedrijven garanderen dat er geen onbevoegden kunnen komen bij uw vertrouwelijke papier. Uw papier wordt namelijk ingezameld in gesloten containers. Daarna wordt uw papier geledigd in een beveiligd transportvoertuig. Vervolgens wordt uw papier uitgeladen op een beveiligde vernietigingslocatie waarna het papier vernietigd wordt. In feite bent u de laatste die het papier onder ogen heeft gehad. Alleen de gescreende werknemers van het vernietigingsbedrijf krijgen de papieren nog te zien. Maar dat is noodzakelijk om het papier gereed te maken voor vernietiging. Dit wordt een gesloten vernietigingsproces genoemd.

Gerelateerde artikelen